Reglament

Per evitar possibles accidents o qualsevol tipus de problema, hem creat un reglament que desitgem que tots els participants compleixin. Així podrem celebrar una bona pedalada i no malmetrem res.

 

·    Per a més seguretat dels participants en cas d'accident, és obligatori l’ús del casc.

 


·    Està prohibit llençar deixalles i qualsevol tipus d'objecte (càmeres malmeses, ampolletes  d'aire comprimit, etc.). Les deixalles es poden dipositar en els punts d’avituallament.


·    Cal respectar les propietats privades per on passa la pedalada i no malmetre l’entorn.

 

Recordeu que la cursa es desenvoluparà dins d'un entorn natural i fràgil. Sigueu respectuosos  amb el medi i no llenceu res a terra, llenceu-ho els punts habilitats.


·    Tots els participants hauran de seguir un dels recorreguts senyalitzats.


·    Cal mantenir la cordialitat amb la resta de participants. Recordem que no és una cursa competitiva, per tant, s'ha d'entendre que no tothom anirà al mateix ritme.


·    L'organització no es fa responsable dels accidents físics o materials que els participants puguin ocasionar o patir. Tampoc no es fa responsable d’altres danys que la participació a la pedalada pugui comportar per als inscrits, ni dels danys que aquests puguin fer a tercers. Cada participant haurà d’assumir la responsabilitat dels seus actes.


·    Els participants menors de 18 anys hauran d'anar acompanyats d'un participant major d'edat.

 


·    L’organització es reserva el dret de modificar o anul·lar parcialment o totalment la pedalada per qüestions climàtiques o en cas de força major, que pugin posar en risc la integritat dels participants i de la pròpia organització, així com el dret a decidir sobre situacions imprevistes que no quedin reflectides en aquest reglament.


·    Els dorsals hauran d’estar sempre visibles.


·    En cas d’abandonament voluntari o involuntari (per avaria o accident), caldrà informar l’organització per controlar la situació. En cas d’emergència mèdica o accident, caldrà trucar al telèfon d’emergències 112 o al telèfon de l’organització de la pedalada (Tel. 617541481).


·    Respectant la privacitat que atorga la Llei, les dades personals cedides pels participants no seran cedides a cap altre organització, grup o associació.


·    Els participants autoritzen a l’organització a fer ús de les imatges preses durant la seva participació a la pedalada i cedeixen tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que la organització considerin oportú exercitar, sense que tinguin dret a rebre cap compensació econòmica.


·    El no compliment d’aquest reglament, Així com conductes incíviques i/o antiesportives durant les curses podran ser motiu de desqualificació.
El fet d’inscriure’s i participar a la pedalada implica l’acceptació d’aquest reglament i la declaració individual de cada participant d’estar en un bon estat físic per participar a la pedalada així com tenir una assegurança mèdica vàlida a Espanya que li cobreixi qualsevol incident derivat de la seva participació, renunciant a qualsevol tipus de demanda contra l’Organització o qualsevol persona que col·labori amb l’esdeveniment pels danys que es pugin ocasionar.